IBF, International Business Forum

International Business Forum (IBF) er et tverrfaglig forum for internasjonalisering og nettverksbygging. IBF ble etablert i 1984.

Medlemmene er bedrifter og institusjoner med internasjonal tilknytning innen industri, handel, shipping, logistikk, og GIEK, Handelshøyskolen BI, NHO og Innovasjon Norge er også medlemmer.

Medlemsbedriftene har som felles interesseområder:

 • Utvikle nettverk for å knytte kontakter til gjensidig nytte og samarbeid innen forretningsutvikling og samhandel.
 • Utvikle kompetanse innen internasjonal forretningsutvikling, med fokus på økonomi, ledelse, markedsføring og generelle rammebetingelser

Programstruktur: 16:00- 20:30 Møtene holdes på Gamle Logen

 • Orientering om utvikling/trender innen internasjonal økonomi. v/ Fagsjef Herbert Kristoffersen. Finansdepartementet
 • Faglig foredrag med internasjonal vinkling. Panel diskusjoner.
 • Møtene avsluttes med middag, som gir muligheter til videreutvikling av nettverkskontakter /informasjon.

Møtedatoer: 2014
3.feb - 3.mars - 5. mai - 2.juni - 1.sept - 6.okt - 3.nov - 1.desember.


IBF- medlemmene er igjennom sitt medlemskap også medlem i Shippingklubben og dens "søsterklubber". www.shippingklubben.no
Kontingenten for 2014 utgjør kr 13500.- 

Medlemmenes Internettarena:
IBF har utviklet en Internettside som gir anledning til å se presentasjonene sant høre innleggene, noe som gir muligheten til å holde seg orientert om man er forhindret fra å delta på et møte.
Det er videre lagt opp til mulighet for et dialogforum hvor de enkelte medlemsbedrifter bli enda bedre kjent med hverandre.

Det faglige innholdet på møtene organiseres av et Råd. Rådsmedlemmene er:
Adm. dir. Pål Berger, GC Rieber Salt. Dir. Astrid Langeland, Innovasjon Norge.
Rådgiver Hans H. Thaulow, NORAD. Dir.Rudi Bolsøy, Cosco Nordic Ltd
Manager Yngve Solvang . Production Performance Services FMC Technologies.  Daglig leder Harald Platou, Co-Pilot. Siviløkonom Nils-Peter Haugan, NAFCO AS.  Robin Vidnes, IBF.

Strategi for International Business Forum

Ambisjon
International Business Forum skal være et ledende medlemsdrevet forum, hvor næringslivets internasjonalisering og globalisering drøftes og analyseres.

Strategisk fokus

Forumet skal fokusere på temaer innenfor følgende overordnete områder:

 • Tema 1: De utfordringer, muligheter og konsekvenser for norsk næringsliv som globaliseringen reiser (handel, innovasjon, tjenester).
 • Tema 2: Det nye geopolitiske bildet og Norges plass og rolle i dette.
 • Tema 3: Miljø- og klimautfordringene i vår tid og hvilke muligheter og utfordringer norsk næringsliv står overfor.
 • Tema 4: Fokus på infrastrukturen i Norge for å øke norsk næringslivs konkurransekraft (logistikk, samferdsel, IKT, energi o.l.).
 • Tema 5: Hvilken kompetanse er nødvendig for å møte de utfordringer som vårt dynamiske samfunn krever.


Strategien består av følgende deler:
Styrke og videreutvikle medlemsmøtet

 • Grunnlaget for IBF er åtte medlemsmøter i løpet av året.
 • Novembermøte i samarbeid med Forsvarets Høgskole på Akershus.
 • Kombinere makro med mikro i trendanalysene.
 • Rekruttere nye medlemmer slik at forumets eksklusivitet, mangfold og kompetanse bevares.
 • Benytte eksterne foredragsholdere.

Utvikle IBF til et forum for erfaringsutveksling og læring

 • Kompetansen og erfaringene hos medlemmene og medlemmenes nettverk kan utvikles og utnyttes i større grad. Forumet har som ambisjon å være et lærende nettverk.
 • Større vekt på interaksjon i og utenfor medlemsmøtene (mulighet for sparring om et problem mellom medlemmer m.m.)
 • Trygt rom for å prøve ut ideer.

- - -

International Business Forum is an independent, non-profit organisation that was established in experiences, be informed on market changes/developments and actively look for business opportunities.

IBF is a membership based internationalisation organization consisting of some 40 member companies. Represented among Norwegian leading industrial, shipping and trading companies, law firms, banks, educational institutions and relevant governmental institutions.

Our aim is to:
Look at trade and international activities, and develop avenues of co-operation and networking among member companies to increase international trade. Improve business competence in international finance, risk management and trade.


The IBF positions itself as something that is very different to the many other associations and Chambers of Commerce that are operating in the country. For example, attendance at IBF events is limited to only the named representative(s) of a member company (who must be a senior manager or director), thereby ensuring that people attending its events are decision makers, or similar - and, of course, topics for seminars and speakers are chosen accordingly. Meetings are held with no press present and confidentiality afterwards allowing an open exchange of views.